Kategorier
Uncategorized

3 forskellige varmepumper

De forskellige varmepumper er følgende: Luft til luft varmepumpe, luft til vand varmepumpe og jordvarmepumpe. De fungerer alle tre på hver deres måde – har hver deres tekniske og økonomiske fordele og er ideelle til hvert deres formål. Dog er de også fælles på flere punkter, de er nemlig alle sammen ret miljørigtige i deres måder at producere varme til boliger på. Derudover er alle også alternativer til, hvis man ønsker at spare penge på sit varmebudget. Det anslås faktisk, ta man kan spare op til 20.000 på sit varmeregnskab, hvis man skifter til en varmepumpe.   

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe bruger luften udenfor til at generere varme tilbage ind i boligen. Luft til luft varmepumpen er nem at installere og kan give store besparelser i varmebudgettet. Netop på grund af besparelserne anvendes denne varmepumpe især i sommerhuse eller i almindelige parcelhuse.

Luft til vand varmepumpe

En luft til vand udnytter den varme luft indenfor eller udenfor til at generere varme til boligen eller opvarme brugsvand via et vandbåret system. Denne form for varmepumpe er utrolig miljørigtig, og kan faktisk også anvendes til nedkøling såvel som opvarmning. Dog skal man have in mente, at det vil påvirke varmeregningen negativt, hvis der skal bruges energi på at nedkøle boligen ligeså.

Jordvarmepumpen

En jordvarmepumpe anvender den solenergi, der lageres i jorden som opvarmning. Varmepumpen sender varmen fra jorden videre via et vandbåret system ind i boligen, så varmen kan bruges til opvarmning af boligen.  Jordvarmepumpen er dyrere at etablere end de to andre varmepumper, da der skal graves slange ned i jorden. Herudover kræver det også tilladelse fra kommunen at installere jordvarme. Fordelen er dog, at du slipper for at have pumpen placeret direkte udenfor på din husfacade. Derfor ødelægger denne varmepumpe ikke æstetikken omkring dit hus.