Kategorier
Uncategorized

Alt du skal vide om kognitiv terapi – generel guide til kognitiv terapi som fænomen

Kognitiv terapi, der også ofte kendes som kognitiv adfærdsterapi er en psykologisk terapiform med fokus på at ændre uhensigtsmæssige tanker og uhensigtsmæssig adfærd. På den måde adskiller det sig fra psykoterapi på flere områder.

Kognition beskæftiger sig med det, vi mennesker tænker, husker og opfatter. Adfærd drejer sig om den måde, vi handler på. På den måde fokuserer kognitiv adfærdsterapi i høj grad på, hvilke tanker og følelser, vi oplever i forbindelse med bestemte handlinger. Særligt har terapiformen fokus på, hvordan negative og overdrevent selvkritiske tanker påvirker den måde, vi handler på.

Hvordan foregår kognitiv adfærdsterapi?

Ved at skabe en kobling mellem dine tanker og handlinger, kan man blive gjort opmærksom på sine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og få en forståelse for, hvorfor man handler, som man gør. Når så man har denne forståelse, giver det anledning til og mulighed for at skabe de forandringer, man ønsker.

I den kognitive terapi er der først og fremmest fokus på, hvilke udfordringer du oplever i dit liv. Gennem samtaler finder du og psykologen eller psykoterapeuten frem til, hvad der ligger til grund for disse udfordringer og ikke mindst, hvad dine tanker og føles er derom.

Det kan være meget individuelt, hvor mange samtalegange, der er behov for, at indsigten og forståelsen lander. På mange måder kan man se den kognitive adfærdsterapi som et redskab til at udforske sine tanker og handlemønstre, og derfor behøver der heller ikke være et endeligt slutresultat.

Hvem kan have gavn af kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv terapi egner sig til en række forskellige personer, der døjer med et meget selvkritisk eller negativt selvbillede. Dette gælder især også personer, der er ramt af stress eller angst, eller personer hvis dårlige selvværd påvirker deres måde at leve på.