Kategorier
Uncategorized

Fordele ved privat hjemmehjælp

Forskellen på kommunal og privat hjemmehjælp

Det er ikke fordi, der er den store forskel på hverken de personer, der besøger den, der modtager hjemmehjælp. Der er heller ikke decideret forskel på de traditionelle ydelser, som begge udfører så som hjælp med bad, hjælp med dosering af medicin eller hjælp med at få strømper på. Men med privat hjemmehjælp er der oftest mere tid til at udføre hver opgave hos den, der modtager hjemmehjælp. Der er også stor fokus på at højne livskvalitet frem for udelukkende at klare de praktiske skal-opgaver.

Få ekstra ydelser og derved ekstra livskvalitet

Privathjemmehjælp sikrer, at den der modtager hjemmehjælp, sammen med de pårørende har bedre mulighed for at tilvælge ydelser, som sikrer en god livskvalitet. Det kan bl.a. være ydelser så som at få hjælp til at klargøre terrassen, hjælp til at få sat håret eller ledsagelse til kulturelle oplevelser eller indkøb. Alt sammen ydelser som er med til at sikre, at man stadig kan gøre nogle af de ting, som man elsker allermest, selvom man fysisk ikke er i stand til at gøre det i samme grad mere. Derudover sikrer privat hjemmehjælp også, at det altid er de samme velkendte ansigt, der kommer og besøger den, der modtager hjemmehjælp. Derved er det altid er trygt at få besøg af fremmede i eget hjem.  

Fritvalgsordning – hvad betyder det?

Det har siden år 2003 været muligt for borgere frit at vælge privat hjemmepleje frem for den kommunale hjemmepleje. Uanset er hjælpen gratis, så længe behovet for hjemmepleje er blevet tildelt af en visitator. Den mulighed er også en del af Fyns Hjemmepleje, hvor der er mulighed for hjemmepleje til private. Ordningen er ydermere også med til at sikre, at den der modtager hjemmepleje ikke føler, at dens selvbestemmelse er sat ud af kraft. Det er også med til at sikre livskvalitet, at man både har et fra- og tilvalg.