Kategorier
Uncategorized

Grøn omstilling i transportbranchen – 5 konkrete råd

Inden for vognmandsbranchen i Danmark er vi meget langt bagud ift. den grønne omstilling. Hvorfor vi ikke har gjort mere, er der ikke noget konkret svar på – dog er det tydeligt, at vi ikke er lige så langt fremme i processen som f.eks. vores svenske naboer og landene i syd. Derfor giver vi dig her konkrete råd til, hvor danske vognmænd kan gøre noget for at hjælpe klimakrisen og skabe udvikling i transportbranchen.

  • Meld jer ind i grønne foreninger: Sammen står vi stærkere – det gælder også i omstillingen.  Hvis din virksomhed bliver meldt i en grøn forening, kan de få flere fordele under omstillingen og god rådgivning til, hvad der konkret kan gøres.
  • Nye transportmidler: Lastbilen er stadig relevant for danske vognmænd, men brændstoffet kan godt blive udskiftet. I stedet for benzin kan lastbilerne køre på strøm eller gas, som er mere miljøvenligt.
  • Fyld lasten op: Jo mere, der bliver kørt, jo flere drivhusgasser bliver udledt. Derfor er det vigtigt, at danske vognmænd fylder bilerne op, når de kører – især frostvarer, som kræver mere energi at tranportere.
  • Gør brug af restaffald: Dette er måske mere en omstilling fra politisk hånd, men hvis danske vognmænd kører rundt med organisk restaffald eller lign., som er genanvendeligt, vil det være en fordel at køre godset til genanvendelsesstationer. På den måde er der ikke behov for at køre langt med indhold, der kan have en vis relevans.

Installér CO2-tællere: Hvis I vil se et konkret tal på, hvor meget CO2, I sparer, kan vi anbefale, at I installerer CO2-tællere. Dette er apparater, der undersøger, hvor meget de små tiltag har betydet for jeres samlede CO2-forbrug.