Kategorier
Uncategorized

Hvad er nedrivningsfradrag?

Er du i tvivl om, hvorvidt nedrivningsudgifterne kan trækkes fra i indkomsten? Hvis du har denne tvivl, vil dette indlæg oplyse dig yderligere.

Hvis der er tale om, at en landmand skal nedrive en afskrivningsberettiget driftsbygning ned, kan disse udgifter ikke trækkes fra nedrivningen. Dog hvis nedrivningen er nødvendig, fordi grunden skal bruges til en ny afskrivningsberettiget bygning, kan du godt medregne nedrivningsomkostningen i afskrivningsgrundlaget for den nye bygning. Det skal dog siges, at det kun gælder de omkostninger, der relaterer sig til den gamle bygning, der skal fjernes, for at den nye bygning fysisk kan placeres på grunden.

Hvornår kan nedrivningsfradraget modtages?

Landmanden kan kun modtage fradraget på nedrivningstidspunktet, hvis han har været ejer af bygningen i mindst 5 år samtidig med, at bygningen har været brugt til et afskrivningsberettiget formål gennem perioden. Dog skal bygningen ikke nødvendigvis være afskrevet på over de 5 år, men kravet er bare, at den er afskrivningsberettiget.

Hvis bygningen ikke har været benyttet til et afskrivningsberettiget formål i 5 år, får landmanden først fradraget på det tidspunkt, hvor ejendommen sælges, selvom fradraget allerede beregnes ved nedrivningen.

Kontakt et nedrivningsfirma

Hvis du går og påtænker en nedrivning af en af driftsejendom, er det et stort projekt at gå med selv, hvorfor det kan være meget relevant at komme i kontakt med en samarbejdspartner, der kan hjælpe dig med opgaven.