Kategorier
Uncategorized

Hvad er SOSU-uddannelsen?

Hvad står SOSU for?

SOSU står for SOcial og Sundhed, og de Danske SOSU-skoler tilbyder derfor uddannelser, der hører ind under disse områder. Mest kendt er nok Social- og Sundhedshjælper og Social- Sundhedsassistent, men disse er ikke de eneste uddannelser, der tilbydes. SOSU-skolerne ligger i både Aarhus, Aalborg, København og Odense samt 10 andre større byer i Danmark, så der er rig mulighed for at kunne finde en SOSU-uddannelse nær dig. Er du interesseret i at vide mere om, hvad SOSU-uddannelsen indebærer?

SOSU-uddannelserne dækker over følgende:

  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • Pædagogisk assistent
  • EUX Velfærd

Hvad lærer man på SOSU-skolen?

De enkelte fag og faglige kompetencer, man lærer at udvikle, vil naturligvis afhænge af, hvilken af SOSU-uddannelserne, man vælger. Overordnet set lærer man at yde omsorg og pleje til borgere samt at støtte borgeren i deres trivsel og nuværende behov. Med en uddannelse fra en af SOSU-skolerne vil man blandt andet kunne arbejde på plejecentre, i daginstitutioner og dagtilbud mm.

Hvordan adskiller uddannelserne sig fra hinanden?

For mange kan det være svært at kende forskel på de forskellige uddannelser, SOSU-skolerne tilbyder. Særligt forveksles Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Forskellen på netop disse to er generelt set, at en Social- og sundhedsassistent har gennem sit uddannelsesforløb udviklet flere kompetencer. Det betyder bland andet, at en Social- og sundhedsassistent i et vist omfang må håndtere medicin til borgere, mens en Social- og sundhedshjælper ikke må dette.

Uddannelsen som pædagogisk assistent adskiller sig en smule fra de to ovennævnte. Med en pædagogisk tilgang lærer man at planlægge og udføre aktiviteter for forskellige målgrupper. EUX Velfærd giver dig en fuld erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, og du får mulighed for både at springe direkte ud i arbejdslivet eller søge ind på en videregående uddannelse.