Kategorier
Uncategorized

Hvilke typer smed findes der?

Hvad er en smed?

En smed er en fagperson, som beskæftiger sig med håndværk. En smeds faglighed har metal og stål som omdrejningspunkt, på samme måde som tømrerfaget har træ som materiale. Tømreren laver trækonstruktioner, og smedens spidskompetence er at udfærdige stålkonstruktioner af forskellig slags.

Det er altså en smed, du skal have fat i, hvis du skal have udført en opgave i metal eller stål. Det kan for eksempel være, hvis du ønsker en trappe af stål i dit etagehus. En smed kan også varetage opgaver af en større størrelsesorden. Det er for eksempel en smed, der fremstiller enkeltdelene til de vindmøller, som står spredt rundt i det danske land.

Hvilke typer smed er der?

Hvis du drømmer om at blive smed, kan uddannelsen tage mellem 2,5-5 år at gennemføre. Studiets varighed afhænger af hvilken type smed, du gerne vil være. Alle starter med første trin i uddannelsen, som er smed-bearbejdning. Herefter kan du vælge at specialisere dig inden for følgende fagområder:

  • Klejnsmed
  • Svejser
  • Rustfast smed
  • Maritimsmed
  • Energiteknisk smed

Der findes imidlertid også andre jobtitler, som indeholder ordet ”smed”. Det drejer sig om professionerne guldsmed og låsesmed. Disse to erhverv ligger langt fra den tidligere beskrevne arbejdsfunktion. Det er derfor en helt anden uddannelse, du skal gennemføre, hvis du gerne vil arbejde med smykker eller låse.