Kategorier
Uncategorized

Må man holde bier i haven?

Er der regler for at holde bier?

Du må gerne som privatperson holde bier hjemme i din have. Det er dog vigtigt, at det ikke er til gene for naboerne, da de har mulighed for at klage over generne. Som konsekvens heraf, kan kommunen rykke ud og eventuelt forbyde dig, at have bierne derhjemme, hvis de vurderer, at generne af din biavl er store nok.

Hvem er biavlerne?

Hovedparten af danske biavlere er fritidsavlere, der har det som hobby, at passe bierne og høste deres honning. De resterende er deltidsavlere og meget få har det som erhverv. Biavl bidrager med utrolig stor værdi til det danske landbrug, som nyder godt af den bestøvning, bierne giver til afgrøderne.

For at blive biavler, skal du have det rigtige udstyr. Det kræver, at du har et bistade, vokstavler, bifoder, rammer og selvfølgelig bier. Biavl er ikke uden risiko, og da du skal færdes tæt på biernes hjem og deres dronning, er du i fare for at blive stukket. Sørg for at investere i en god heldragt med hat og slør, så bierne ikke kan komme ind og stikke dig. Hav også gerne handsker og lukkede sko – bierne kan komme ind mange steder.

Sund biavler fornuft

For at være til så lidt gene som muligt og tænke på naboen, kan du tage nogle forholdsregler, inden du sætter dine stader op til biavl.

  • Vend bistaderne væk fra naboen. Bierne flyver den nemmeste vej, og det kan tage noget af trafikken væk fra naboen.
  • Vælg bier fra en fredelig dronning, de er mindre aggressive.
  • Sæt bistadet op af noget højt, for eksempel en hæk eller et hegn. Så flyver bierne opad i stedet for lige over naboens hoved.
  • Hav vand i haven. Bier skal have vand om foråret og du kan undgå, at de generer naboens vandområder ved selv at have vand, der er lettilgængeligt for dem.

Du kan også med fordel lige snakke med naboen inden du anskaffer dig bier. Husk at nævn de goder, bierne bringer med sig, som at de bestøver nabolaget, hvilket giver bedre afgrøder.