Kategorier
Uncategorized

Marxisme: en reaktion til kapitalisme

Marxisme som trend

Kigger man på Google trends bliver det hurtigt tydeligt at Marxisme er en kæmpe evergreen. Den ligger altid og er interessant for mange af brugere af Google. Derudover stiger søgetendensen den nogle gange pludseligt, for at blive slået tilbage fra det huld det kom fra.

Denne generelt høje interesse for Marxisme kommer generelt fra begge sider af politiske spektrum. Marxisme værende en i høj grad venstreorienteret ideologi giver automatisk blandet meninger fra de forskellige sider, men er det overhovedet rigtigt at kalde Marxisme en politisk ideologi?

Marxisme som ideologi

Marxisme blev udviklet af den tyske økonom og filosof Karl Marx, sammen med Friedrich Engels. De udgav sammen i 1848 folderen ’Det kommunistiske manifest’, som i høj grav har fungeret som marxismens fødsel og grundlæggende skrift. Denne folder bliver nogle gange krediteret som kommunismens fødsel, hvilket er omdiskuteret. Kommunisme som vi kender det, består nemlig ofte af en centraliseret stat, hvor alt bygger herudfra.

Dette var dog ikke Karl Marx og Friedrich Engels formål da de skrev bogen, men nærmere at diagnosticere det kapitalistiske samfund, som de så nogle klare problemer med. Folderen går i høj grad på at beskrive disse problemer og italesætte dem for at skabe et stærkere samfund. Denne tankegang i forhold til kapitalisme er det man senere vil kalde marxisme.

Marxisme er derved i sin reneste form ikke en komplet ideologi, men nærmere at diagnosticering af problemerne kapitalismen.

Problemerne ved kapitalisme

Folderen beskriver flere problemer ved kapitalisme, heraf det som Karl Marx og Friedrich Engels kalder for ‘varefetichisme’. Dette udtryk brugte de til at beskrive hvordan når man køber et produkt i det kapitalistiske samfund, så køber vi tilsyneladende kun det givne produkt, men der ligger ofte meget mere i produktet i arbejdstimer og arbejdskraft, som man som køber ikke har indblik i. Vi ved derfor ikke hvad pengene går til og tænker på det vi kan se, blandt andet pris og brand. Dette er blevet så normalt at det nu kan være svært at forestille sig at købe en vare fra en person som selv har brugt tid på at lave den til dig.

Et andet stort problem som Karl Marx identificerede var hvordan kapitalisme vil drive det arbejde folk imod hinanden i en grad så man skal vælge hvad man vil være god til, for at kunne have sin rolle på ’arbejdsmarkedet’. Dette ville drive arbejderne i samfundet til at lave denne ene ting i meget lang tid uanset om de var lykkelige med det eller ej. Dette var i kontrast til den tidligere måde at gøre tingene på, hvor eksempel landmænd gjorde alt og udfyldte mange forskellige roller.

Det er endnu engang svært at forestille sig, hvordan man i dagens Danmark, kunne være advokat i den lokale byret om morgenen, tømrer der laver et plankeværk for naboen om eftermiddagen og hjemmesideudvikler om aftenen. Når Karl Marx og Friedrich Engels skriver alt dette, skal det i mindre grad ses som svaret til kapitalisme, men mere en identificering af hvordan kapitalisme er dårligere på nogle punkter i forhold til feudalismen der var før. Marxisme er ikke et løsningsforslag men en gennemgang af problemerne. Hvordan disse problemer løses, skal man nok kigge andre steder efter end en 170 år gammel folder.

Når Karl Marx og Friedrich Engels skriver alt dette, skal det i mindre grad ses som svaret til kapitalisme, men mere en identificering af hvordan kapitalisme er dårligere på nogle punkter i forhold til feudalismen der var før. Marxisme er ikke et løsningsforslag men en gennemgang af problemerne. Hvordan disse problemer løses, skal man nok kigge andre steder efter end en 170 år gammel folder.