Kategorier
Uncategorized

Hvad er SOSU-uddannelsen?

Hvad står SOSU for?

SOSU står for SOcial og Sundhed, og de Danske SOSU-skoler tilbyder derfor uddannelser, der hører ind under disse områder. Mest kendt er nok Social- og Sundhedshjælper og Social- Sundhedsassistent, men disse er ikke de eneste uddannelser, der tilbydes. SOSU-skolerne ligger i både Aarhus, Aalborg, København og Odense samt 10 andre større byer i Danmark, så der er rig mulighed for at kunne finde en SOSU-uddannelse nær dig. Er du interesseret i at vide mere om, hvad SOSU-uddannelsen indebærer?

SOSU-uddannelserne dækker over følgende:

 • Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedsassistent
 • Pædagogisk assistent
 • EUX Velfærd

Hvad lærer man på SOSU-skolen?

De enkelte fag og faglige kompetencer, man lærer at udvikle, vil naturligvis afhænge af, hvilken af SOSU-uddannelserne, man vælger. Overordnet set lærer man at yde omsorg og pleje til borgere samt at støtte borgeren i deres trivsel og nuværende behov. Med en uddannelse fra en af SOSU-skolerne vil man blandt andet kunne arbejde på plejecentre, i daginstitutioner og dagtilbud mm.

Hvordan adskiller uddannelserne sig fra hinanden?

For mange kan det være svært at kende forskel på de forskellige uddannelser, SOSU-skolerne tilbyder. Særligt forveksles Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent. Forskellen på netop disse to er generelt set, at en Social- og sundhedsassistent har gennem sit uddannelsesforløb udviklet flere kompetencer. Det betyder bland andet, at en Social- og sundhedsassistent i et vist omfang må håndtere medicin til borgere, mens en Social- og sundhedshjælper ikke må dette.

Uddannelsen som pædagogisk assistent adskiller sig en smule fra de to ovennævnte. Med en pædagogisk tilgang lærer man at planlægge og udføre aktiviteter for forskellige målgrupper. EUX Velfærd giver dig en fuld erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau, og du får mulighed for både at springe direkte ud i arbejdslivet eller søge ind på en videregående uddannelse.

Kategorier
Håndværk

Derfor bør du overveje overdækning til stilladset

Stilladsoverdækning af den slags afdækning, man kan pakke stilladset ind med. På den måde er både stillads og arbejdere, der skal arbejde på det, skærmet fra omgivelserne.

Det er muligt selv at vælge, hvilke dele af stilladset, der skal inddækkes, hvis ikke der er behov for en totalinddækning.

Hvorfor har man behov for stilladsoverdækning?

Der kan være flere årsager til, hvorfor der er brug for stilladsoverdækning.

Den primære fordel ved stilladsoverdækning er, at det skærmer håndværkere, tømrere og andre, der skal bruge stilladset, for vind og vejr. Dertil reducerer det også støj fra omgivelserne. Til sammen giver det færre distraktioner og en bedre sikkerhed på stilladset, der fungerer arbejdsplads for håndværkerne i den pågældende periode. En øget sikkerhed i forbindelse hermed kan blandt andet sikre, at tidsplanen holdes, og at projektet ikke går i stå. Derved kan stilladsoverdækning altså også have økonomiske fordele.

Hvilken type stilladsoverdækning bør du vælge?

Inden du investerer i stilladsoverdækning til dit projekt, er der imidlertid flere relevante overvejelser, du kan gøre dig. Disse involverer blandt andet overvejelse af, hvor stort et areal af stilladset, der skal overdækkes, samt hvad det primære formål med overdækningen er.

I nogle tilfælde er det nok bare at overdække dele af stilladset, mens det andre gange er nødvendigt med en totaloverdækning.  

Kategorier
Uncategorized

Teaterforestillinger for børn

Om det er opera eller skuespil, er altså ikke kun for voksne mennesker. Børn er altid velkomne til at komme med til diverse forestillinger i teatret. Men det er måske ikke altid, at du som forældre finder det passende. Derfor er der flere steder, hvor de udelukkende har teaterforestillinger for børn. Det drejer sig bl.a. om Det Lille teater, der er børneteater i København. I teatre for børn er der fokus på stimulering af børnenes sanser og tanker alt efter hvilken alder børnene har. I børneteaterforestillinger er der også stor fokus på at møde børnene lige dér, hvor de er i deres forståelse af tingenes tilstand, så alle børn uanset alder kan føle sig inkluderet i børneteateret.

5 gode råd når du skal have børn med i teateret

 • Følg aldersanbefalinger for at sikre, at dine børn og dig ikke bliver afvist i døren til teatret. Samt er aldersbegrænsningen også til for at sikre, at alle teatergængere får en god oplevelse og at indholdet ikke er upassende for børnene.
 • Kom i god tid før forestillingen starter, så I stille og roligt kan finde på plads og få tisset af, så I ikke skal ud midt under forestillingen.
 • Start med an kort forestilling. De fleste teatre tilbyder både længere og kortere forestillinger. Når det er børnenes første gang, bør I tage en kort forestilling.
 • Ti stille som forældre og lad børnene opleve uden at du skal sidde og forklare. Lad børnene danne sine egne indtryk af oplevelsen.
 • Snak om oplevelsen bagefter, så du har mulighed for at forklare børnene de ting, de ikke har forstået. Gentag måske succesen så det ikke bliver fremmed for barnet at komme i teatret.     

Skab en fælles oplevelse

Uanset om du tager dine børn med i almindeligt teater eller børneteater, er det en fantastisk mulighed for at opleve en fælles historie fortalt af dygtige skuespillere og performere. Det vil helt sikkert være med til at åbne op for barnets kreative sind og være noget, I kan tale om i mange dage efter forestillingen.

Kategorier
Uncategorized

Hvordan vælger man den rigtige beton?

Beton er ikke bare beton

Står du overfor et større byggeri, hvor der skal støbes fundament, eller hvor der skal bruges bestemte elementer, så vil du formentligt skulle bruge beton. Selvom beton er ét af de mest anvendte byggematerialer, er beton dog ikke bare beton. Der findes nemlig forskellige typer og sammensætninger, alt efter hvad du skal bruge betonen til. Nogle gange bruges beton i flydende form til at støbe ting med, andre gange som enheder i form af betonelementer.

Når du vælger beton, er der derfor flere ting, du skal tage stilling til, hvis du vil være sikker på at få den rigtige beton til den rigtige pris. Du bør blandt andet overveje trykstyrkeklassen på betonen, betonelementernes miljøklasse, den maksimale stenstørrelse mm. Alle disse overvejelser gør, at du får netop den type beton, der egner sig bedst til dit byggeprojekt.

Hvilke byggerier skal man bruge beton til?

Uanset hvad du skal bygge, kan du næsten ikke komme uden om at skulle bruge beton. Først og fremmest så bruges beton til fundamenter, men også til en lang række andre formål. Vi kender alle sammen til de store boligblokke af beton og til store fodboldstadioner, der primært består af beton. Dog er beton et meget udbredt materiale til byggeri, og det bruges faktisk også til finere arkitekturbyggerier, lige såvel som til betonelementer ved store industrihaller.

Hvad er beton egentligt?

Beton er et materiale bestående af sten, sand, vand og cement.

I det store og hele består beton egentligt af forholdsvist let tilgængelige naturmaterialer, hvilket nok også er én af grundene til, hvorfor det er så udbredt et byggemateriale. Cement består også primært af sand og grus, så faktisk kan man sige, at beton blot er en blanding af forskellige størrelser sten og vand.

Kategorier
Uncategorized

Hvordan ved man, at ens kloak er stoppet?

Tegn på stoppet kloak

Mange oplever, at deres kloak af den ene eller anden årsag stopper til. Der findes mange forskellige tegn på, at det er en stoppet kloak, du bøvler med.

Hvis du oplever, at du har et afløb, der enten siger mærkelige lyde, som lugter, eller hvor vandet ikke løber ud efter hensigten eller i hvert fad gør det meget langsomt, kan det være et godt tegn på, at der er noget galt med din kloak. Når din kloak er stoppet til, er du nødt til at gøre noget ved det.

Hvorfor stopper kloakken?

Når man ved, at man har med en stoppet kloak at gøre, er der naturligvis en helt anden tanke, der rammer en. Man stryger naturligt direkte til årsagen, og man kommer til at tænke på, hvorfor kloakken mon stoppede? Dernæst går tanken videre til. Hvad man så kan gøre for, at det ikke sker en anden gang.

Kort sagt kan der være rigtig mange forskellige ting, der gør, at kloakken stopper til. Det kan både skyldes fedtpropper forårsaget af madaffald, brud på kloakken, rotter eller noget helt andet. Afhængigt af, hvad der har forårsaget dine kloakproblemer, er der flere forskellige ting, du kan gøre fremover. Hvis den tilstoppede kloak primært skyldes fedtrester i rørende, kan du tænke over dette, når du bruger vasken, og du kan selv af og til rense og tømme vandlåsen. I sidste ende, hvis der er problemer, er du dog nødt til at få fat på en med en slamsuger.

Hvordan fikser man det?

Det er faktisk ulovligt at fikse kloakarbejde selv. Netop derfor er man nødt til at få hjælp af en kloakmester, der kan komme med sin slamsuger og ordne kloakken. En slamsuger kan også lave tv-inspektion, hvilket gør det muligt at definere det helt konkrete problem, så den bedste løsning også findes.

Kategorier
Uncategorized

Marxisme: en reaktion til kapitalisme

Marxisme som trend

Kigger man på Google trends bliver det hurtigt tydeligt at Marxisme er en kæmpe evergreen. Den ligger altid og er interessant for mange af brugere af Google. Derudover stiger søgetendensen den nogle gange pludseligt, for at blive slået tilbage fra det huld det kom fra.

Denne generelt høje interesse for Marxisme kommer generelt fra begge sider af politiske spektrum. Marxisme værende en i høj grad venstreorienteret ideologi giver automatisk blandet meninger fra de forskellige sider, men er det overhovedet rigtigt at kalde Marxisme en politisk ideologi?

Marxisme som ideologi

Marxisme blev udviklet af den tyske økonom og filosof Karl Marx, sammen med Friedrich Engels. De udgav sammen i 1848 folderen ’Det kommunistiske manifest’, som i høj grav har fungeret som marxismens fødsel og grundlæggende skrift. Denne folder bliver nogle gange krediteret som kommunismens fødsel, hvilket er omdiskuteret. Kommunisme som vi kender det, består nemlig ofte af en centraliseret stat, hvor alt bygger herudfra.

Dette var dog ikke Karl Marx og Friedrich Engels formål da de skrev bogen, men nærmere at diagnosticere det kapitalistiske samfund, som de så nogle klare problemer med. Folderen går i høj grad på at beskrive disse problemer og italesætte dem for at skabe et stærkere samfund. Denne tankegang i forhold til kapitalisme er det man senere vil kalde marxisme.

Marxisme er derved i sin reneste form ikke en komplet ideologi, men nærmere at diagnosticering af problemerne kapitalismen.

Problemerne ved kapitalisme

Folderen beskriver flere problemer ved kapitalisme, heraf det som Karl Marx og Friedrich Engels kalder for ‘varefetichisme’. Dette udtryk brugte de til at beskrive hvordan når man køber et produkt i det kapitalistiske samfund, så køber vi tilsyneladende kun det givne produkt, men der ligger ofte meget mere i produktet i arbejdstimer og arbejdskraft, som man som køber ikke har indblik i. Vi ved derfor ikke hvad pengene går til og tænker på det vi kan se, blandt andet pris og brand. Dette er blevet så normalt at det nu kan være svært at forestille sig at købe en vare fra en person som selv har brugt tid på at lave den til dig.

Et andet stort problem som Karl Marx identificerede var hvordan kapitalisme vil drive det arbejde folk imod hinanden i en grad så man skal vælge hvad man vil være god til, for at kunne have sin rolle på ’arbejdsmarkedet’. Dette ville drive arbejderne i samfundet til at lave denne ene ting i meget lang tid uanset om de var lykkelige med det eller ej. Dette var i kontrast til den tidligere måde at gøre tingene på, hvor eksempel landmænd gjorde alt og udfyldte mange forskellige roller.

Det er endnu engang svært at forestille sig, hvordan man i dagens Danmark, kunne være advokat i den lokale byret om morgenen, tømrer der laver et plankeværk for naboen om eftermiddagen og hjemmesideudvikler om aftenen. Når Karl Marx og Friedrich Engels skriver alt dette, skal det i mindre grad ses som svaret til kapitalisme, men mere en identificering af hvordan kapitalisme er dårligere på nogle punkter i forhold til feudalismen der var før. Marxisme er ikke et løsningsforslag men en gennemgang af problemerne. Hvordan disse problemer løses, skal man nok kigge andre steder efter end en 170 år gammel folder.

Når Karl Marx og Friedrich Engels skriver alt dette, skal det i mindre grad ses som svaret til kapitalisme, men mere en identificering af hvordan kapitalisme er dårligere på nogle punkter i forhold til feudalismen der var før. Marxisme er ikke et løsningsforslag men en gennemgang af problemerne. Hvordan disse problemer løses, skal man nok kigge andre steder efter end en 170 år gammel folder.

Kategorier
Indretning

Vælg det rigtige gulvtæppe

Sådan vælger du det rigtige gulvtæppe

Når du skal vælge materiale til dine gulve derhjemme, kan det være du skal overveje at få gulvtæppe. Et gulvtæppe er selvfølgelig ikke særlig egnet til køkkenet eller på badeværelset, men det kan hjælpe med at skabe en hyggelig stemning og skabe en harmoni mellem de forskellige rum i dit hjem. Et gulvtæppe fra væg til væg er blødt og behageligt at gå på. Hvis du har små børn, kan gulvtæpper give dem en lidt mere behagelig oplevelse, mens de lærer at gå. Tæpper er dekorative og kan pynte på mange måder dit hjem. Du kan lægge flere tæpper ovenpå hinanden for at bryde med mønstre og designs, og hvis du har mange hvide overflader, kan du bryde det hvide med et flot gulvtæppe.

Vælg efter smag og behov

Det er vigtigt, at du vælger dit gulvtæppe ud fra, hvad du har af behov til det i din bolig, og hvad du synes passer ind i din stil. Om det skal være væg til væg eller flere små gulvtæpper, så skaber gulvtæpper en hyggelig stemning og atmosfære og bidrager til den gode stemning. Derudover kan gulvtæpper også være med til at holde på varmen i dit hjem, fordi det er med til at isolere.

Det er også vigtigt at overveje indeklimaet i din bolig. Gulvtæpper opsamler en smule mere støv end glatte overflader som træ og linoleum, men hvis ingen i husstanden har problemer med støv, så kan gulvtæpper være løsningen til dit hjem.

Kategorier
Psykolog

Hvornår skal du tage dit barn til en børnepsykolog

Har du i en længere periode været bekymret for dit barn? Børns unge alder betyder at de er under kontinuerlig udvikling. I forbindelse med denne udvikling kan der opstå adskillige problemer, hvilke kan være svære for almindelige voksne at forstå og sætte sig ind i. Udviklingen betyder endvidere, at det kan være svært at vurdere hvorvidt problemet er forbigående eller om man bør søge en professionel psykolog eller behandling.

Tegn på at du skal opsøge en børnepsykolog

Det kan være hårdt som forældre at se sit barn mistrives. Ingen børn eller teenagere er imidlertid altid glade og tilfredse, ligesom alle andre kan man have gode og dårlige dage. Der er dog nogle helt konkrete tegn, som du kan kigge efter, hvis du overvejer om dit barn bør gå i behandling hos en psykolog.

 • Har barnet mistrives eller haft et problem i længere tid end et halvt år?
 • Har dit barn et dårligt netværk?
 • Viser dit barn tegn på psykiske gener?
 • Er dit barns adfærd i uoverensstemmelse med deres alder?
 • Er der sket en pludselig og markant ændring i dit barns adfærd?
 • Er dit barns adfærd til fare for dem selv eller andre?

Oplever du disse adfærdsmønstre hos dit barn, kan du med fordel opsøge Robust Psykologhjælp, som er en børnepsykolog i Odder.

Kategorier
Håndværk

Værd at vide inden du investerer i skiltning til bygningsfacaden

Dybest set taler man om, at skiltning har to formål, som fremgår af det følgende:

 • At informere potentielle kunder
 • At brande virksomheden hensigtsmæssigt

De skilte, du har fået lavet til din virksomheds facade, repræsenterer din virksomhed udadtil, hvorfor det er vigtigt, at der er harmoni mellem både bygninger, omgivelser og skilte. Her er det både valget af skiltenes materialer, design og logo, der er afgørende for, hvordan skiltet opfattes. Det, der er vigtig med skiltning, er, at modtageren let får de informationer, og skiltets budskab står klart. Typisk taler man om, at skilte, der er mangelfulde på information, tværtimod er til irritation for modtageren. Derfor bør virksomheder, der skal investere i skiltning, stille følgende spørgsmål:

 • Hvilket design passer til virksomhedens stil?
 • Er skiltet let at identificere og godkende?
 • Er der harmoni mellem skilt og omgivelser?
 • På hvilken afstand skal skiltet kunne læses?
 • Kan skiltet forstås ved blot et enkelt øjekast?

Valg af design, layout, farve m.m.

Når du skal vælge det helt rette skilt, er skiltets design en vigtig overvejelse, da dette som sagt skal repræsentere virksomheden udadtil, hvorfor skiltet skal designes sådan, at det bliver modtaget på rette vis. Derudover skal der også være sammenhæng mellem den bygning, som skiltet hænger på, og selve skiltet. Hvis skiltet er nyt og flot, bør bygningen ligeledes være det – der bør med andre ord være stor samspil mellem bygning og skilt.

Herudover er det også vigtigt at vælge de rette materialer, hvilket skal ses i lyset af, at den danske natur godt kan behandle skiltet hårdt, og det er derfor vigtigt at vælge materialer til skiltet, der er hårdføre. Dette kan f.eks. være materialer såsom aluminium, jern, stål, kobber, messing, akryl, polycarbonat og træ.

Når skiltet er færdigproduceret, er det efter et stykke tid også relevant at huske vedligeholdelsesarbejdet, så skiltet altid fremstår flot, så det kan fungere repræsentativt for virksomheden, hvorfor det kan være relevant at udarbejde en serviceaftale med et firma, der kan hjælpe med at holde skiltet vedlige.

Kategorier
Uncategorized

Kan jeg nøjes med en tætningsliste?

Fornemmelsen af en stikkende kulde, der sniger sig ind på dig, uden du rigtig bemærker det. Pludselig er du helt gennemkold og forfrossen. Men hvor kommer trækket fra?

Tjek dine døre og vinduer

Hvis du døjer med træk i din bolig, da er synderen i langt de fleste tilfælde en eller flere af dine døre eller vinduer.

Når du har fundet det utætte vindue, skal du beslutte dig for, hvordan du vil løse problemet. Det kan være en stor post i budgettet at få udskiftet dine døre og vinduer. Men ofte behøver det slet ikke at komme så vidt. I mange tilfælde skyldes trækket fra vinduerne, at tætningslisten er slidt. Du kan derfor nøjes med at udskifte denne, og så er vinduet helt som nyt.

Fordele ved udskiftning af tætningsliste

Der er en lang række fordele ved at udskifte tætningslisten. Udover at du slipper for træk, så undgår du også, at varmen slipper ud. Du vil altså opleve en besparelse på din varmeregning. Udskiftningen vil også dæmpe lyden fra gaden.

Du kan selv klare udskiftningen, men hvis du ikke føler dig sikker, så hyr gerne en håndværker ind, som kan give en hjælpende hånd.