Kategorier
Uncategorized

Psykologens arbejde

For mennesker der aldrig har været til psykolog, er det nogle gange kun stereotyperne omkring psykologer, der er med til at definere forståelsen af psykologens arbejde. Det er dog i sjældne tilfælde rigtigt, at du skal ligge på en briks i et klinisk lokale, eller at du skal tale om din barndom. Der er ikke en psykolog eller et psykologforløb, der er ens. Men overordnet set er alle sessioner baseret på en samtale mellem to personer, hvor psykologen vil have tavshedspligt under disse sessioner. Psykologen vil altid tage udgangspunkt i årsagen til, at klienten kontakter psykologen og de aktuelle problemstillinger, der rører sig i klientens liv. Det betyder også, at ingen udfordring eller problemstilling er for lille eller for stor, til at psykologen vil arbejde med den.

Alle kan have brug for at tale med en psykolog

Det er både mennesker, der har lyst til selvudvikling og mennesker, der gennemgår livskriser, udfordringer eller har været udsat for traumatiske hændelser, der opsøger psykologer. Mange psykologer har derfor både klienter, der er topdirektører og unge fortvivlede mennesker, der gennemgår en eller anden form for livskrise. Det helt grundlæggende er, at uanset hvilken årsag, der er til at kontakte en psykolog, er psykologen den ven, der ikke er involveret i klientens øvrige liv og derfor helt udefra stående kan trække på 5 års uddannelse og en masse erfaring til at lede klienten derhen, hvor klienten ønsker at være.   

Det er et tabu at gå til psykolog…

Er der mange, der synes. Men flere og flere benytter sig faktisk at psykologer. Så tanken, om at alle omkring os trives og har det godt, er faktisk bare en forestilling. Det er ikke enestående at opleve modgang, problemer og tunge følelser. Det er helt normalt og hvis ikke, så ville psykologernes arbejde være komplet irrelevant.