Kategorier
Uncategorized

Sådan undgår du skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp er noget, der vokser, når der er fugt i dit hjem. Det er derfor altafgørende i forhold til forebyggelse af svamp at lufte godt ud, tænde for emhætten og undgå tørring af tøj indendørs.

Hvordan opdager man skimmelsvamp?

Som udgangspunkt er symptomerne på skimmelsvamp, at der kommer mørke eller hvide pletter på en overflade f.eks. enten på væggen bag møbler, i hjørner eller misfarvninger i loftet. Derudover har svampen også en karakteristisk jordslået lugt, men det er ikke sikkert, at du opdager den på baggrund af dette, da du godt kan tilvænne dig denne luft, hvis den kontinuerligt er blevet stærkere. Hvis du oplever hovedpine, træthed eller irriterede øjne, kan det også være, at din bolig er angrebet af skimmelsvamp, evt. i konstruktioner enten under gulvet eller inde i væggen.

Hvordan fjerner man skimmelsvamp?

Hvis du har fået skimmelsvamp i din bolig, skal du have fjernet kilden til dette, da det ellers vil være et tilbagevendende problem. Hvis der er tale om et mindre angreb, kan dette kommes til livs ved brug af desinficerende midler såsom rodalon eller klorin. Det skal dog bemærkes, at hvis skimmelsvampen sidder på enten tapet, vægplader eller isoleringsmaterialer, så skal disse udskiftes.

 Hvis du ikke selv magter opgaven, kan du hente hjælp hos en professionel, der kan hjælpe med bekæmpelsen af skimmelsvamp. Bekæmpelsen af skimmelsvampen vil blive håndteret på en af følgende måder:

  • Dampafrensning
  • Sandblæsning
  • Slibning
  • Afhøvling
  • Kemisk afrensning

Gode råd mod skimmelsvamp:

Her er en række gode råd, du kan følge for at mindske sandsynligheden for, at der opstår skimmelsvamp i din bolig:

  • Luft ud 5-10 minutter dagligt – optimalt flere gange over dagen
  • Opvarm alle boligens rum til 18 grader mindst
  • Få vandskader repareret hurtigt
  • Hold taget tæt

Hvis du føler ovenstående råd, vil du mindske risikoen betydeligt for, at skimmelsvamp opstår i din bolig.