Kategorier
Uncategorized

Typiske former for spild i et laboratorie

Kittel, handsker, mikroskoper, inkubatorer og prøveudtagningssystemer er blot noget af det laboratorieudstyr, som man finder i et laboratorie. Det er vigtigt, at alt biomateriale og lignende behandles efter forskrifterne, og at mængden af spild minimeres. Det er ikke uden udfordringer at arbejde i et laboratorie, og derfor er det ikke unormalt, der forekommer spild. I dette blogindlæg ser vi nærmere på typiske former for laboratoriespild.

Eksempler på laboratoriespild

  1. Defekter
  2. Overproduktion
  3. Ventetid
  4. Inaktive medarbejdere
  5. Transport og logistik
  6. Farligt affald

Minimer overproduktion og ventetid med ordentligt laboratorieudstyr

Når man arbejder i et laboratorie, er det alfa og omega at investere i det rette laboratorieudstyr. Det kan især anvendes til at minimere overproduktion, da man med de rette maskiner opnår en mindre fejlmargin.

Ventetid i laboratoriet kan skyldes mange faktorer. For at minimere ventetid ved prøvesvar er det vigtigt at finde et system, som på kun få sekunder kan afgive svar. Der kan også opstå ventetid, hvis man løber tør for et bestemt materiale og ikke når at bestille det hjem i tide. For at løse det problem bør man gennemgå indkøbsprocessen for materialer i laboratoriet, da man her kan slippe for yderligere ventetid i fremtiden – undersøg om det er muligt at installere et automatiseret laboratoriesystem, som kan genbestille materiale, når beholdningen er lav.

Håndter farligt affald korrekt

Det er især farligt affald såsom kemikalieaffald, som der produceres meget af i laboratorier og resulterer i dagligt affald. Denne type spild bør bortskaffes på en miljømæssig- og arbejdsforsvarlig måde. For at effektivisere bortskaffelsen af kemikalieaffald, bør det sorteres særskilt fra ”almindeligt affald” i spande eller slumpeflasker. Det er laboratoriets ansvar at anmærke indholdet af disse korrekt, så de, der afhenter affaldet, kan identificere det.

Er der tvivl om, hvordan farligt affald fra laboratorier skal sorteres og bortskaffes kan man læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside og borger.dk.