Kategorier
Uncategorized

Hvad er et slidlag på en asfaltvej?

Slidlaget på asfalten er det øverste lag på vejen og har til formål at forlænge vejens levetid. Derudover skal det kunne modstå belastninger fra trafik, skiftende vejr og temperaturer samt frost, saltning og grusning.

Typen af slidlag, som vælges til vejen, afhænger af:

– Mængden af trafik

– Trafikkens tempo

– Bæreevne på den underliggende vej

Det er vigtigt at vejen er belagt med et slidlag fordi…

… det øger sikkerheden i trafikken for bilister, cyklister og fodgængere. Derudover forudsætter slidlaget, at den almene trafikkomfort forbedres. Når vejen er belagt med et slidlag, er den mere modstandsdygtig og forlænger vejens levetid. Et slidlag skal kunne reflektere lys og have gode friktionsegenskaber i såvel vådt som tørt føre.

Ansvar for vedligeholdelse af veje og stier

Normalvis er det kommunen som har ansvaret for at vedligeholde veje og stier, men der er også tilfælde, hvor det er grundejerforeninger, der bærer ansvaret. Dette er noget, som Vej og Trafik-afdelingen i din kommune kan oplyse om. Opdager du som borger, at der er huller i asfalten og andre skader, som gør vejen ujævn, og som forringer trafiksikkerheden, gør du kommunen en stor tjeneste ved at anmelde det til dem. Dette gælder også ved skilte eller afmærkninger på vejen, som ikke virker efter hensigten, fordi de er ødelagt eller nedslidt. Er der behov for belægning af et slidlag på vejen, er dette noget, som Pankas har bred erfaring med at udføre. Hos dem kan man vælge mange slags belægninger af slidlag, der afhænger af vejens brug og funktion.