Kategorier
Håndværk

Hvad skal du huske ved køb af træpiller?

Træpiller er et brændstof, der er Co2-neutralt og afgiver kun den mængde Co2, som træet ellers ville have afgivet, hvis det havde fået lov til at ligge på skovbunden. Med andre ord er træpiller et godt, miljørigtigt alternativ til fossile brændstoffer såsom olie, kul og gas.

Inden træet bliver presset til piller, bliver det findelt i en hammermølle. Efter denne proces varmes det op til 70 grader cirka, hvilket medfører, at træets indhold af lignin frigives, der fungerer som en slags lim, der binder træpillerne sammen.

Hermed har man det færdige produkt, der således er rene råvarer stort set uden tilsætningsstoffer. Dog siger reglerne på området, at træpillerne dog godt må indeholde op til 1% rester af lim eller tilsætningsstoffer. Et eksempel herpå er, at man glaserer støvfri træpiller med rapsolie.

Hvilke fordele er der forbundet med at fyre med træpiller?

Af det nedenstående afsnit kan du se nogle af de fordele, der findes ved at benytte træpiller:

  • Kan laves baseret på alle træarter, men laves typisk af gran, fyr og bøg
  • Co2-neutralt brændstof, der ikke bidrager til drivhuseffekten
  • Godt og miljørigtigt alternativ til fossile brændstoffer

Vælg træpiller af god kvalitet

I slutningen af 90’erne gik salget af træpiller særligt godt, hvilket medførte, at producenterne ikke havde kapacitet til at være kritiske overfor de råvarer, de benyttede. Dette havde den betydning for slutproduktet, at kvaliteten ikke altid var i top, hvilket kom til udtryk ved smuld i pillerne og slagger i kedlen. Af denne grund er det ideelt, at din leverandør får pillerne analyseret af en uvildig instans.