Kategorier
Uncategorized

Derfor er det vigtigt at monitorere menneskets biologi

Monitorering af menneskets biologi

I forbindelse med at vi hele tiden forsøger at udvikle og gøre os bedre, er der også sket en udvikling inden for biologiens verden. Vi er nemlig med tiden blevet dygtigere og dygtigere til at monitorere menneskets biologi på celleniveau ved hjælp af især en kæmpemæssig teknologisk udvikling, som gør avancerede computerprogrammer til et vigtigt redskab inden for det naturvidenskabelige felt. Derfor er der nu adgang til en viden, som ikke var tilgængelig tidligere.

Fordelene ved den fremskredne viden

Der er en helt masse fordele ved, at der sker en udvikling inden for naturvidenskaben i forhold til at udvikle endnu bedre viden om menneskets biologi. En af de vigtigste fordele er, at vi bliver klogere og bedre til at forudse sygdomsforløb, fordi vi kan monitorere helt ned på celleniveau, hvad det er, der sker, når et menneske er syg. Derudover muliggør det også, at det bliver nemmere at diagnosticere sygdomme samt behandlingen af disse.

Hvorfor biologi?

Det er ikke sikkert, at du som et helt almindeligt menneske i det danske samfund faktisk kan se, hvorfor det overhovedet er relevant med udvikling inden for biologi. Den sidste biologi, som du måske havde berøring med, var i folkeskolen eller i gymnasietiden. Men så har du også lagt det på hylden. Derfor er der også en masse ting omkring biologi, som du jo godt ved. Men du er stadig ikke så bevidst om, hvad monitorering af menneskets biologi faktisk har af relevans for dig lige nu. Årsagen til at det er så vigtigt med denne monitorering er, at det giver en forståelse for menneskets immunforsvar, hvilket har stor betydning for, hvordan vi mennesker bekæmper bakterier og sygdomme. Derfor er det interessant at kunne monitorere dette for at se, om der er en udvikling i menneskets biologi – er vi blevet bedre til at modstå sygdomme? Eller er vores immunforsvar blevet svagere?