Kategorier
Uncategorized

Hvad betyder ensilering?

Hvad er ensilering?

Ensilering er en måde at konservere grøntfoder på, såsom græs eller majs, uden at foderets næringsværdi falder betydeligt. Ensileringsprocessen minder meget om fremstillingen af surkål, og er blevet en meget anvendt metode i forbindelse med konservering af foder for dyr såsom malkekøer. Det er både en økonomisk og mindre krævende arbejdsproces, der er tilgængelig hele året rundt, uafhængigt af vejret, og gør det derfor en meget anvendt proces i forbindelse med gæringen af foder.

Hvordan udføres ensilering?

Grøntfoderet, der skal ensileres, sættes i en silo, hvor det sammenpresses, og til fodermassen tilføjes der f.eks. mælkesyrebakterier, der fremmer gæringsprocessen. Når foderet presses så tæt sammen, bliver det lufttæt, og efter en periode i ensilering vil alle iltkrævende åndingsprocesser have opbrugt alt ilt, hvorefter gæringsprocesserne sættes i gang. Når fodret gæres, øger det dets holdbarhed, uden at næringsværdien falder på nogen betydelig måde. Dette har gjort ensilering en meget anvendt metode at konservere foder på, da det er komplet uafhængigt af vejr og kræver en mindre arbejdsindsats.

Forskellige typer ensilering

Den afgørende betydning for dyrenes foderoptagelse og sundhed er selvfølgelig afgrødernes kvalitet. Måden som afgrøderne bliver dyrket, bjerget og ensileret på, er vigtigt for dyrenes sundhed. Derfor er det vigtigt at ensilere de rigtige afgrøder på den rigtige måde, sådan at dyrene kan få de optimale forhold, men også så omkostningerne på foder bliver økonomiske. F.eks. kan græs, kløver eller lucerne være et godt for at bidrage med energi og protein til dyrene. Den bedste foderværdi opnås ved at vælge de rigtige arter afgrøder, da de alle har specifikke karakteristika, der gør dem bedre for det ene eller det andet. Majs af god kvalitet kan også ensileres og har et højt energiindhold, som er godt foder til malkekøer. Heldigvis er der eksperter i ensilering, der har styr på netop de rigtige metoder, afgrøder og alle deres karakteristika, sådan at dyrene får de optimale foderforhold, og at fodring stadig forbliver økonomisk!