Kategorier
Uncategorized

Hvad er en maskinstation?

En maskinstation er en virksomhed, der udfører maskinelt arbejde for sine kunder. Dette indebærer ofte at hjælpe mindre landbrug, der ikke selv har de maskiner, der er behov for. Grunden til, at de mindre landbrug ikke blot anskaffer sig de nødvendige maskiner, kan hænge sammen med, at de ikke nødvendigvis ville være rentabelt for dem at gøre – eller i hvert fald forbundet med stor risiko. Derfor henvender de sig til maskinstationen, der kan hjælpe dem med opgaven.

Branchedirektøren for DM&E Bent Juul Jørgensen siger således:” For mange landbrug er maskinstationen en partner, når grovfoderet skal bjærges, eller når gyllen skal køres ud. Men for stadig en større del er maskinstationen blevet en partner, der kommer ud med den nyeste teknologi, veluddannede maskinførere og ikke mindst en stor kapacitet”.

Hvad kan en maskinstation hjælpe med?

Af det følgende fremgår en oversigt over nogle af de opgaver, som en maskinstation typisk hjælper med:

  • Dræning
  • Slamsugning
  • Kloakservice
  • Vognmandskørsel
  • Snerydning
  • Høst

Dette er blot nogle af de arbejdsopgaver, maskinstationer er i stand til at varetage. Nogle maskinstationer tilbyder derudover også totalpasninger, forpagtning og køb af landbrugsjord samt salg af halm, hø, drænrør og andet. Maskinstationernes vigtigste opgave er dybest set at arbejde på at sikre, at de danske landmænd forbliver de bedste i verden, hvilket skal gøres ved kontinuerligt at være på kant med udviklingen og uafbrudt flytte disse grænser. For at imødekomme denne fremtidige udvikling kan noget af det, der kræves af dansk landbrug og maskinstationerne være at udvikle på føreløse traktorer, præcisions-marksprøjten eller nye, smarte software løsninger, der både styrer maskine og traktor. Dertil skal det nævnes, at det er vigtigt at være orienteret med tidens tendenser og økonomien i samfundet under planlægningen af disse investeringer for at opnå det bedst mulige resultat.