Kategorier
Uncategorized

Hvad vil det sige at være udviklingshæmmet?

Mange, der ikke arbejder med udviklingshæmmede eller er pårørende til udviklingshæmmede, ved ikke, hvad begrebet egentlig dækker over, hvilket denne artikel vil uddybe.

Mennesker med udviklingshæmning udvikler sig ikke så meget eller hurtigt som andre. I barndommen svarer de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner sjældent til jævnaldrendes.

Alle mennesker er forskellige, hvorfor det er vigtigt at pointere, at der vil være væsentlige forskelle i den enkeltes hverdag, hvor mange kun vil have nogle af de funktionsnedsættelser, der kendetegner denne målgruppe.

Typisk har de mennesker med alvorlig grad af udviklingshæmning behov for hjælp til at varetage de mest basale behov gennem omfattende pleje, omsorg og tryghed døgnet rundt, hvilket også fortæller noget om, hvor stor forskellen kan være på i hvor høj grad, at en person er udviklingshæmmet. Af denne grund kan mange udviklingshæmmede med fordel flytte ind på et bosted for udviklingshæmmede, hvor de kan få den hjælp og omsorg, de har brug for.

Hvad adskiller udviklingshæmmede fra andre?

Af det nedenstående kan du se nogle af de faktorer, der adskiller udviklingshæmmede fra andre mennesker:

  • Vanskeligheder med at forstå og tilpasse sig samfundets gældende krav, hvilket gør det svært at begå sig i sociale sammenhænge
  • Manglende eller nedsat evne til at forudse konsekvenser af egen eller andres handling
  • Nedsat opmærksomhedskapacitet og koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesvanskeligheder og nedsat eller manglende evne til at forestille sig eller planlægge fremtidens mål