Kategorier
Uncategorized

Hvordan renoveres en kloak?

Hvis du nogensinde har undret dig over, hvordan en kloak vedligeholdes og renoveres, har du fundet frem til den rette artikel, eftersom denne artikel specifikt vil uddybe dette.

Hvilke forskellige metoder findes ift. kloakrenovering?

Til kloakvedligeholdelse og -renovering findes der nogle forskellige metoder, som du kan se af det nedenstående:

  • Cracking: Cracking er en type af kloakrenovering, der tager udgangspunkt i et no-dig strategi og foregår ved vibration, hvor man indfører en stålwire i det eksisterende rør og fastspænder den ene ende i en essig-raket. Denne er monteret med nye rør, hvor den anden ende er afsluttet på et mobilt trækspils anlæg.

Ved at bruge trykluft til raketten og hydraulik til spillet kan man med dette udstyr foretage cracking af stort set alle dimensioner af rør samt foretage en opdimensionering ad den aktuelle ledning.

  • Pipe bursting: Pipe bursting er et af de nyere tiltag inden for renovering af kloak og er kendetegnet ved at være vibrationsfri cracking. Metoden foregår ved indføring af et 40 mm tykt stålrør i det eksisterende rør, der ønskes udskiftet. Derefter trækker man røret tilbage, påsat det nye rør med en skæreanordning, afhængig af det eksisterende rør, crackes det så. Systemet har en trækkraft på 40 tons, og det er derfor, at de fleste materialer må ”give op” og derved blive cracket.
  • Re-lining: Det danske kloaksystem er dybest set i dårlig forfatning, og en af de metoder til renovering, der har vist sig at være meget værdifuld, er relining-teknikken.

Relining tager udgangspunkt i, at der indføres et valgt plastmateriale i en dimension, der tillader, at det kan indføres et eksisterende rør. Det eksisterende ledningsnet, skal bortset fra utætheder, være af en stort set intakt stand, idet udførslen oftest skubbes/trækkes med hydraulik eller manuelt spil.

Især hvis der er tale om tættere bebyggede områder kan trafikgener, ved brug af denne metode, minimeres. Derudover reduceres entreprenøromkostninger også, da reetableringsarbejdet minimeres.

Det tidsmæssige aspekt taler også for denne metode. Dette skal ses i forhold til den mindskede opgravning, bort- og tilkørsel af egnet materiale samt selve arbejdstiden.